Intelligent Sound

All energy, all music. Just listen!

Vårt erbjudande till kyrkor och samlingslokaler

Vår målsättning är att våra kunder ska få en ljudanläggning som gör att åhöraren får en positiv lyssningsupplevelse. En god ljudmiljö kännetecknas av ett klart, naturligt och behagligt ljud.

Vi har sedan 1998 specialiserat oss på att utveckla och tillverka högtalare med extremt god linjäritet. Det innebär i huvudsak att ljudet blir mycket rent och tydligt. Med högtalare från Intelligent Sound återges dynamiken i ljudet. Därtill gör den goda linjäriteten att vanliga störningar som distorsion eller fasfel undviks vilket är extra viktigt i miljöer med komplex och livlig akustik.

Vi vet att ett enkelt handhavande av ljudutrustningen är mycket viktigt och vi erbjuder flera tekniska lösningar anpassade för att kunna hanteras utan expertkunskap . Med vår kunskap och beprövade verktyg hjälper vi dig att både höra och höras bättre.

 

Sortiment

Vi har högtalare i flera storlekar som kan monteras på stativ, konsoler, väggar etc. Vi erbjuder alltid färganpassning av högtalarna för att de skall synas så lite som möjligt och smälta in i miljön.

”Anywhere serien”          ”IS6PRO”​                      ”IS8PRO”​

                                         

Referenser

Vi har erfarenhet och har utfört installationer i ett flertal kyrkor i både Sverige och Norge. Några av våra installationer kan du se och läsa mer om här:

 

Läsvärt

Kundens dilemma
Som kund ställs man inför ett dilemma i betydelsen att olika representanter talar övertygande om sin produkt och sina lösningar. Unik teknik, mätningar, experter och studier i mängder av varianter är alla till för att söka stöd i den lösning varje leverantör förespråkar.
Vi önskar och välkomnar utmaningen att du jämför vår lösning med vilken annan leverantörs lösning du önskar. Utan kostnad eller köptvång kommer vi gärna till dig och gör en tillfällig installation för utvärdering.

Ljudutrustning och Utmaningar
En ljudutrustning fungerar på följande sätt: ljudkällan i form av en utövare eller en maskin (CD-spelare, dator, smartphone etc.) skickar ljudsignal via signalkablage till ett mixerbord via en eventuell equaliser till en förstärkare. Från förstärkaren går signalen via högtalarkablage till högtalarna som återger ljudet. Är ljudkällan en utövare (av tal eller musik) används dessutom mikrofoner, som kan vara både trådbundna och trådlösa.

Utmaningarna är:

  • Många lokaler har en mycket livlig akustik med lång efterklangstid. Det gör att alla ljud ”hänger kvar” i lokalen under en relativt lång tid innan de tystnar. Vid tillfällen där det framförs en långsam solosång kan en sådan efterklang vara åtråvärd men vid tillfällen där man framför tal eller andra mer komplexa ljud så blir resultatet ett otydligt och svåruppfattbart ljud. Den typen av situationer gör ofta att det blir svårt för lyssnarna att uppfatta innehållet i det som framförs.
  • Luft väger ca 1,3 kg/kubik. För en lokal innebär bredden x längden x höjden att det är ett stort antal kubikmeter luft som behöver mättas med ljud (tryckvågor) från en ljudanläggning, för att ljudet skall bli fylligt och lätt att ta till sig.
  • För att uppnå en god uppfattbarhet i en större lokal ställs stora krav på alla delar av ljudutrustningen
  • Förstärkarnas effekt och antalet högtalare måste anpassas till lokalens hela volym.
  • Placering av högtalare är ofta en utmaning i kyrkor där väggar är prydda med konst och/eller är kulturmärktaVanliga installationer

Många vänder sig till oss när de har problem med ljudet. Gemensamma problemområden för dessa installationer är:

  • Utrustningen är inte anpassad till faktiska förhållanden – varje lokal har sina akustiska utmaningar och installationen är inte anpassad utan standardiserad.
  • Högtalarnas konstruktion är inte linjär – leder till otydligt ljud som blir tröttsamt att lyssna på
  • Leverantören har försökt tillfredsställa kunden eller till och med rekommenderat att placera en eller ett fåtal högtalare längst fram i lokalen
  • Konstruktionen i högtalaren ger en riktad ljudstråle, tänk som om du kupade händerna runt munnen, detta innebär att ljudet kommer vara starkt i ljudstrålens riktning men svårt att uppfattas överallt i lokalen.
  • Förvisso hörs ljud även längre från högtalaren men upplevelsen av det naturliga ljudet, tänk den mänskliga rösten, saknas. (Detta syns som regel inte i tekniska mätningar)
  • Verkligheten har kommit ikapp kunden och trots leverantörens olika typer av elektroniska mätningar är åhörare fortsatt missnöjda med ljudåtergivningen.

Några tips på saker du med enkelhet kan prova själv för att upptäcka och uppleva skillnader i ljud:

  • Lyssna på ljudet från någon källa, en radio eller vad som finns tillgängligt.. Börja med att ställa dig väldigt nära och lyssna noga på klang och toner. Flytta dig sedan till andra änden av utrymmet och lyssna igen. Avståndet mellan dig och källan är i direkt relation till möjligheten att urskilja klangen och separationen i tonerna. Längre avstånd ger ett grötigare ljud, detta kan inte lösas med att öka volymen.För att kunna urskilja enskilda toner är avståndet till ljudets källa mycket mer avgörande än volymen.
  • Samma sak upplever du om du ber en kollega prata eller om möjligt sjunga för dig. Avståndet mellan dig och din kollegas röst är avgörande för hur väl du kan uppfatta karaktären och tydligheten i det du hör.
  • Lyssna till styrkan i ljudet från din kollega eller ljudkällan medan du placerar dig på olika ställen i lokalen. Vore det inte trevligt om ljudstyrkan vore densamma överallt? Med vår utrustning får du det.

Installation från Intelligent sound – Distribuerat ljud
I sanningens namn måste vi tillstå att det fanns en tid då även vi försökte förbigå akustiska lagar genom att endast installera högtalare längst fram i lokalen. Nu vet vi bättre och Intelligent Sound fördelar ut högtalare så symmetriskt som möjligt i lokalen. Vi har funnit att balanspunkten mellan högtalarljudet och lokalens egenklang är vid ett avstånd på 7 meter mellan högtalarna. 3 till 5 meters mellanrum mellan högtalarna är idealiskt. Med vår egen faslinjära teknologi samverkar alla högtalare med varandra och kyrkorummets akustik. Ljudet från högtalarna vävs ihop i perfekt harmoni och samklang. Åhöraren hör karaktären och får närhet till talarens röst även vid låg volyn och i hela kyrkorummet.

Detta gör att alla i lokalen har en högtalare nära sig. Ljudnivån kan sänkas samtidigt som alla ändå uppfattar allt ljud tydligt. I en lång lokal kan åhöraren lätt relatera till utövaren då det alltid kommer att vara exakt timing mellan läpparnas rörelse ljudet. Den stress som hjärnan upplever när hörseln måste arbeta hårt för att tolka vad den hör är borttagen och lyssningsupplevelsen blir mera avslappnad. Som åhörare störs du inte av för hög volym längst fram eller för låg volym längst bak i lokalen. Med distribuerat ljud minskar akustiska bekymmer med reflektioner från lokalens väggar, tak och golv. Ljudet spelar med och fungerar i samklang med den naturliga akustiken.

Mikrofonval
Vi rekommenderar att talare använder sig av headset istället för ”mygga”. Ett headset ger en betydligt stabilare och säkrare signal till såväl högtalare som hörslinga, vilket gör att hörbarheten för åhörarna blir maximal. Som medhörning för de utövande talarna och musikerna föreslår vi högtalare som riktas mot det området där utövarna befinner sig.

Hörslinga
För att användare av hörslingan skall kunna uppfatta solistsång, orgelmusik samt församlingens psalmsång rekommenderar vi att det placeras ut mikrofoner för detta ändamål. Ljudet från dessa mikrofoner leds inte ut i högtalarna utan endast ut i hörslingan. Det är dock möjligt att samtidigt adressera ljudet från mikrofonerna ut i högtalarna om så önskas.

Kvalitetssäkring
För att uppnå bästa möjliga resultat vid en installation, krävs att samtliga komponenter i ljudutrustningen håller jämn och hög kvalitet. Intelligent Sound installerar bästa möjliga ljudutrustning, med hög kvalitet på samtliga komponenter, anpassat till kundens behov och önskemål. Med 30 års erfarenhet och forskning i ryggen kan vi erbjuda en professionell ljudanalys av vilken typ av lokal som helst.

Tre huvudsakliga anledningar att välja ljudutrustning från Intelligent Sound

  • Högtalarna tar inte fokus. Det blir enklare för åhörare att relatera till utövaren. Med högtalare från Intelligent Sound kan både syn och hörsel enkelt fokusera på utövaren vilket bidrar till att det blir lättare att ta till sig budskapet som framförs.
  • Tonerna från scenen, inspelad musik, talet från en mänsklig röst, allt ljud återges så som det låter i verkligheten
  • Vi levererar och installerar högklassig utrustning som är direkt anpassad efter era behov och lokalens utformning. Vi lämnar 10 års funktionsgaranti på våra högtalare och sätter kundens nöjdhet högst i vår prioritering.

Vill du veta mer eller diskutera något är du välkommen att ringa oss på 08-584 50 000

Sänd e-post sales@intelligentsound.se

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort

 

13 + 11 =