Rehabot Församling

Den eritreanska församlingen Rehabot i Stockholm hörde av sig till oss. De behövde få ordning på kyrkans ljudsystem. De hade införskaffat en mixer och en ny keyboard men i övrigt behövdes allt bytas ut. Ekonomin var mycket begränsad och frågan till oss blev om vi hade möjlighet att hjälpa dem. Ibland har vi inbytta produkter som kan säljas till mycket förmånliga priser. Vid detta tillfälle hade vi fyra stycken Intelligent Sound äldre modell ”dubbel åttor” och två slutsteg som hade tjänstgjort på annan ort.

Församlingsmedlemmarna utförde största delen av installationen. Intelligent Sound bidrog mest med goda råd, stöd och uppmuntran. Lokalens väggar var i princip helt kala. Den ena långväggen var täckt med en spegelyta som plockades ned. Bakre väggen täcktes med draperier. Det var tillräckligt för att salens akustik upplevdes som lugn.

 

 

På scenen: 2 par Anywhere 8 ger bra monitorljud för utövarna.

Disribuerat ljud: Längs väggarna finns ”dubbel åtta” monterade

Galleri

Många av våra kunder är villiga att öppna sina portar för att demonstrera sin anläggning. Kontakta oss så förmedlar vi gärna kontakten.