FAQ

Nedan finner du någa av de frågor som ofta ställs till oss. Är det något annat du undrar eller söker svar på så är du välkommen att kontakta oss.

u

FAQ

Vad ska jag tänka på när jag väljer högtalare?

Ett kort enkelt svar är att du skall välja de högtalare som passar dig utifrån de ideal du har.
Om ljudåtergivning vore en exakt vetenskap så skulle det på många sätt vara enklare för oss konstruktörer. Det är tveklöst så att olika personer söker och har olika meningar om hur det ska låta. Några söker kraftig bas medan andra vill höra de allra minsta detaljerna.
Söker du en ”häftig” ljudupplevelse med hög volym och mängder med bas och diskant, eller letar du efter en naturlig återgivning. Och vad är i så fall naturlig återgivning?
Vi menar att det inte finns speciella högtalare som passar bättre för viss typ av musik. Det finns bara olika högtalare som återger ljudet mer eller mindre korrekt.
Kan inte högtalaren återge alla typer av musik så är det helt enkelt inte en bra högtalare.
En högtalare ska kunna spela alla typer av musik och dessutom i någorlunda realistisk ljudvolym. Både rock och klassisk musik ska kunna spelas lika högt som i verkligheten men återgivningen ska också låta naturlig vid låg ljudvolym.
Återgivningen ska vara lättlyssnad och musikalisk med stor dynamik. Kort och gott, den skall låta realistiskt.

Sammanfattningen först
Det är brukligt att dela upp en högtalare i diskant, mellanregister och bas.
Diskant skall bara finnas, inte dominera.
Mellanregistret skall vara naturligt och rent och som sakna tydlig diskant men som ändå förmår att utan vasshet återge en naturlig ton. Cymbaler ska låta kraftfulla men absolut inte vassa.
Basen får inte vara bumlig utan den skall kunna separera basinstrument

Mycket bas, mycket mellanregister eller mycket diskant ger obalans och du kommer bli lyssningstrött och rentav riskera att tappa intresset och njutningen av musik.
Som sagt i introt ovan, en bra högtalare ska kunna återge alla typer av musik och alla typer av inspelningar, inte bara så kallade audiofilinspelningar. Kalibrera dina öron i verkligheten. Besök konserter av olika slag så får du en bra plattform för att hitta högtalare som passar dig.

Om sammanfattningen tilltalar dig så läs gärna vidare för mer detaljer och inspiration.

Diskant
Bra diskantåtergivning är ofta detsamma som diskant du inte hör. Det får inte saknas diskant, men om du hör diskanten så är den oftast felaktigt återgiven. Om du vid första lyssningen uppfattar att ljudet är luftigt så se upp eller rättare sagt, lyssna igen och lyssna noga. En överdriven, framtonad diskant kan spontant vara en lockelse och det är kanske spännande med små detaljer men risken är överhängande att det är på bekostnad av klangen i mellanregistret.
En aning tillspetsat men en god tumregel är att diskanten ska inte höras, den ska bara finnas.

Mellanregister
I verkligheten låter en röst aldrig onaturlig och bumlig – den är ”mänsklig”.
När någon sjunger starkt får hen en annan röst än om hen sjunger svagt. Vi kan tycka att det låter onaturligt om vi inte kan uppfatta någon volymsskillnad. Dessutom blir ofta konsonanterna onaturliga, vassa och framträdande på ett något obehagligt och onaturligt sätt. Denna upplevelse framträder oftast när rösten är så kallat närmickad. Det blir onaturligt efterson vi sällan har våra öron på någon centimeters håll från munnen på den som sjunger.
En test som är bra är att lyssna på högtalarens återgivning av en talad röst, helst en röst du känner väl som en partner eller god vän. Har du inte möjlighet att spela in själv så kan en talande röst från radio fungera. Vi kan ganska lätt avgöra om en talad röst låter naturlig även om mikrofonen inte alltid har helt neutral karaktäristik.
Om du tycker att gitarren och pianot låter väldigt likt en verklig gitarr och ett verkligt piano och att solisten låter så verklig och du får känslan av att hen står framför dig i rummet. Då lyssnar du på ett bra mellanregister. Du kan då vara ganska säker på att även andra instrument återges som de ska.

Basåtergivning
Är du ljudintresserad och har provat dig fram med olika stereo anläggningar har du säkerligen råkat ut för nyfikna vänner vars första fråga är om du kan spela något med ”häftig” bas. Gärna så det fladdrar i byxbenen eller med risk att mexiteglet spricker. Det är väldigt få inspelningar och instrument som verkligen har djup bas, ändå är det mycket omdiskuterat och för många avgörande vid köp hur djup bas en högtalare kan återge. . Vi menar att en högtalare som har bra bas ofta har mindre bas än de som återger mer men sämre bas. Det finns högtalare som återger en kraftfull bummelbas utan detaljer. Hela rummet skakar och din icke så insatta vän blir imponerad men vi slutar lyssna ganska snart för hjärnan reagerar och vi blir lyssningströtta. Det må vara mycket bas men inte nödvändigtvis bra bas och vår erfarenhet är att bra bas helt enkelt är den bas som låter som i verkligheten.
Man skall kunna urskilja de olika tonerna från basisten och trumsetet. Bra, korrekt bas behövs för att diskanten ska framställas korrekt och vise versa.
I mindre högtalare försöker konstruktören ibland att sträcka ut frekvensgången nedåt så att högtalaren ska kunna återge djupare bas än element egentligen klarar av. Det innebär att basen blir imponerande vid hög volym men på bekostnad av uteblivna detaljer och separation. Resultatet kan möjligen vara imponerande vid första lyssningen men basen är inte realistisk. .
Sanningen är att, för att kunna återge djup och realistisk bas behöver högtalaren flytta mycket luft och det kräver stor membranyta. Stora element kräver stor volym på lådan och det faller inte alla i smaken.
För att hålla storleken nere så försöker många konstruktörer med flera mindre element men vi har aldrig hört en konstruktion där flera mindre element låter lika realistiskt som ett större.
Små element kan vara imponerande för sin storlek och uttryck som ”snabb bas” förekommer men bas är per definition inte snabb. Snabba transienter i basen hanteras inte i basen utan i mellanregistret och framför allt i diskanten. Givetvis är inte storleken på elementet allena avgörande , flera parametrar, främst delningsfilter har en avgörande betydelse för det slutliga resultatet

Slutligen
Det finns inte en sanning eller en lösning. Avgörandet vad just du tycker om och föredrar är ditt. Att köpa högtalare kan vara en stor ekonomisk investering men det är även en investering i ditt eget välbefinnande så välj med omsorg och våga lita på öron. Just listen!

Är det viktigt åt vilket håll jag har stickproppen i väggen?
Ja! Det är viktigt på riktigt. Är du elektriker eller har tillgång till professionell hjälp så rekommenderar vi mätning för att kontrollera att fasen är korrekt.

Det finns dock risk att dina enheter är kopplade annorlunda inuti så det säkraste är att använda din hörsel. Det kan krävas lite träning och utrustningen påverkar hur enkelt det är att höra skillnad men skillnad är det.

I det ena läget blir ljudets karaktär åt det ljusa i diskanten, diffust i mellanregistret, och bumligt i basen.

I det andra läget blir ljudet mjukare och tydligare. Rumsinformationen, möjlighet att t ex urskilja enskilda instrument blir mer påtaglig.

Har du flera komponenter så börja med förstärkaren och sedan de olika tillbehören. Lycka till!

Hur ska jag uppdatera min ljudanläggning?
Svaret beror såklart på vilken utrustning du har, kontakta oss gärna för personlig rådgivning.

Många som kontaktar oss och vill ha förslag på uppdatering är inställda på att byta kablar. Det är enkelt att göra och en förhållandevis liten investering. Ofta är det även en liten uppdatering. När vi upptäcker vilken förändring kablar gör i relation till hur stora skillnader som framkommer genom t ex byte av högtalare, blir det ofta högtalarbyte istället.

Givetvis går det inte att klara sig utan någon del i kedjan och alla delar påverkar men under rimliga och jämförbara situationer menar vi att högtalaren är den suveränt viktigaste delen i en ljudanläggning. Vårt råd av prioriteringsordning för uppdatering är:

  • Högtalare
  • DAC
  • Förstärkare
  • Kablage
  • Enhet för uppspelning (dator, cd etc.)

Om du vill få ut ännu lite mer av din ljudanläggning finns det mer som kan göras. Högtalarplacering, maskinunderlägg, strömmatning etc. Vägen till ditt ljudideal må vara krokig och lång men fylld med trevliga upplevelser. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt.

Köper Intelligent Sound in billiga högtalare och säljer vidare dyrt?
Det är det många som skrivit och hävdat. Vi skall här försöka förklara hur vi arbetar och varför.

Vi har arbetat med högtalar- och ljudkonstruktioner sedan 1970 talet och sedan 1998 driver vi Intelligent Sound. Vår ambition och det vi anser oss vara bra på är att konstruera högtalare med ett naturligt ljud. Vi har idag ett produktsortiment som består av helt egna konstruktioner samt konstruktioner som är baserade på OEM-tillverkade högtalarlådor och element. T ex har våra modeller IS6 Pro, IS612, IS8 Pro och IS815 byggts i egna lådor med egna element.

För ett företag i vår storlek är det en omfattande och tidskrävande process att designa lådor, ta fram element, emballage, montering, etc, etc. För oss är låda och element en grund för det som sedan komma skall. Oem-tillverkade högtalarlådor och element är idag oftast av tillräcklig bra kvalitet för att vi skall kunna nå det ljud vi önskar genom att tillföra vår kunskap i att konstruera delningsfilter. Det är delningsfiltren som kännetecknar våra produkter och det ljud vi är stolta över.

I Intelligent Sounds ljudvärld anses en högtalare bestå av tre huvuddelar: låda, element och delningsfilter:

  • Lådan måsta vara tillräcklig stabil och innehålla de antal liter luft som behövs för att elementen skall få gynnsamma villkor för att fungera fritt.
  • Elementen behöver ha en lagom motor för att klara av den dynamik som önskas.
  • Delningsfiltret är den absolut viktigaste komponenten i en högtalare. Där försiggår styrningen av elementen och det slutliga ljudet blir så bra som delningsfiltret är. Uttryckt i siffror skulle man lite nonchalant kunna säga att lådan står för 10% av ljudet, elementen 10% och delningsfiltret 80% av det slutliga högtalarljudet.

 

Historien bakom:
Vi är inte helt säkra på tidpunkten men vi tror att det var i samband med High-End-mässan 2009 på Sheraton i Stockholm, som det började skrivas flitigt om Intelligent Sound på diverse nätforum.
Vi hade under en tid hävdat att vi genom att konstruera delningsfilter kan få fram bra ljud ur nästan vilka lådor och element som helst. Våra uttalanden utmanade vissa i branschen och vi anmodades bevisa att vi kunde realisera det vi påstod. Sagt och gjort. Utan att på något sätt försöka dölja att dessa högtalare från grunden inte konstruerades av oss på Intelligent Sound presenterade vi flera olika varianter av OEM byggda högtalare med våra egna delningsfilter.
Det vi gjorde var att vi köpte in ett antal lådor av standard industrilåda med standardmått och elementkonfiguration som många andra. Vi stagade om lådorna, bytte internkablaget, slängde originalfiltren och utvecklade egna filter-lösningar. Den mest omskrivna modellen bestod av två tolvtumsbasar, ett 6,5 tums mellanregister och ett litet horn. Vår filterlösning blev ett helt nytt fyrvägsfilter. Processen att utveckla ett nytt delningsfilter är mycket omfattande. Finna nya lösningar genomföra oräkneliga tester tar lång tid och är ibland en process som allvarligt prövar vårt tålamod. Samtidigt är just denna process källan till vår lycka när vi uppnått det vi önskat. Med ett företagsekonomiskt sätt att räkna får vi aldrig betalt för varje nedlagd konstruktionstimma. Våra tillverkningsserier är för små för industriell tillverkning vilket innebär betydande arbetskostnader. Försäljningspriset på våra konstruktioner sätts efter vår avvägning av kostnad och marknadsvärde.
Flera i branschen och många tyckare som ofta inte ens hört resultatet har svårt att acceptera detta sätt att saluföra en högtalare. Oavsett vem som konstruerat lådan och elementen är vi stolta över det ljud vi genom vårt delningsfilter kan presentera för dig som lyssnare. Utmana oss gärna!
Petter Hölaas, VD

Hur fungerar ångerrätten?

Ångerrätt
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.
Ångerfristen löper ut 14 dagar efter att då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i fysisk besittning.
Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka in ditt namn, din geografiska adress, och, om det gäller i ditt fall, ditt telefonnummer, faxnummer och din e-postadress i ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
Verkan av utövad ångerrätt
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. Information om ångerrätten. Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Kostnaderna uppskattas till maximalt cirka 500SEK. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
Information om ångerrätten. Tillhandahålls av Konsumentverket efter förordnande av regeringen.
Innehållet är baserat på bilaga 1 i direktiv 2011/83/EU

Hur ska jag placera mina högtalare?

Intelligents Sounds högtalare ska för optimal ljudåtergivning placeras 10 cm från bakvägg. Läs mer om vad vi anser om högtalarplacering här Vi anser