FAQ

Nedan finner du någa av de frågor som ofta ställs till oss. Är det något annat du undrar eller söker svar på så är du välkommen att kontakta oss.

u

FAQ

Är det viktigt åt vilket håll jag har stickproppen i väggen?

Ja! Det är viktigt på riktigt. Är du elektriker eller har tillgång till professionell hjälp så rekommenderar vi mätning för att kontrollera att fasen är korrekt.

Det finns dock risk att dina enheter är kopplade annorlunda inuti så det säkraste är att använda din hörsel. Det kan krävas lite träning och utrustningen påverkar hur enkelt det är att höra skillnad men skillnad är det.

I det ena läget blir ljudets karaktär åt det ljusa i diskanten, diffust i mellanregistret, och bumligt i basen.

I det andra läget blir ljudet mjukare och tydligare. Rumsinformationen, möjlighet att t ex urskilja enskilda instrument blir mer påtaglig.

Har du flera komponenter så börja med förstärkaren och sedan de olika tillbehören. Lycka till!

Hur ska jag uppdatera min ljudanläggning?

Svaret beror såklart på vilken utrustning du har, kontakta oss gärna för personlig rådgivning.

Många som kontaktar oss och vill ha förslag på uppdatering är inställda på att byta kablar. Det är enkelt att göra och en förhållandevis liten investering. Ofta är det även en liten uppdatering. När vi upptäcker vilken förändring kablar gör i relation till hur stora skillnader som framkommer genom t ex byte av högtalare, blir det ofta högtalarbyte istället.

Givetvis går det inte att klara sig utan någon del i kedjan och alla delar påverkar men under rimliga och jämförbara situationer menar vi att högtalaren är den suveränt viktigaste delen i en ljudanläggning. Vårt råd av prioriteringsordning för uppdatering är:

  • Högtalare
  • DAC
  • Förstärkare
  • Kablage
  • Enhet för uppspelning (dator, cd etc.)

Om du vill få ut ännu lite mer av din ljudanläggning finns det mer som kan göras. Högtalarplacering, maskinunderlägg, strömmatning etc. Vägen till ditt ljudideal må vara krokig och lång men fylld med trevliga upplevelser. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt.

Köper Intelligent Sound in billiga högtalare och säljer vidare dyrt?

Det är det många som skrivit och hävdat. Vi skall här försöka förklara hur vi arbetar och varför.

Vi har arbetat med högtalar- och ljudkonstruktioner sedan 1970 talet och sedan 1998 driver vi Intelligent Sound. Vår ambition och det vi anser oss vara bra på är att konstruera högtalare med ett naturligt ljud. Vi har idag ett produktsortiment som består av helt egna konstruktioner samt konstruktioner som är baserade på OEM-tillverkade högtalarlådor och element. T ex har våra modeller IS6 Pro, IS612, IS8 Pro och IS815 byggts i egna lådor med egna element.

För ett företag i vår storlek är det en omfattande och tidskrävande process att designa lådor, ta fram element, emballage, montering, etc, etc. För oss är låda och element en grund för det som sedan komma skall. Oem-tillverkade högtalarlådor och element är idag oftast av tillräcklig bra kvalitet för att vi skall kunna nå det ljud vi önskar genom att tillföra vår kunskap i att konstruera delningsfilter. Det är delningsfiltren som kännetecknar våra produkter och det ljud vi är stolta över.

I Intelligent Sounds ljudvärld anses en högtalare bestå av tre huvuddelar: låda, element och delningsfilter:

  • Lådan måsta vara tillräcklig stabil och innehålla de antal liter luft som behövs för att elementen skall få gynnsamma villkor för att fungera fritt.
  • Elementen behöver ha en lagom motor för att klara av den dynamik som önskas.
  • Delningsfiltret är den absolut viktigaste komponenten i en högtalare. Där försiggår styrningen av elementen och det slutliga ljudet blir så bra som delningsfiltret är. Uttryckt i siffror skulle man lite nonchalant kunna säga att lådan står för 10% av ljudet, elementen 10% och delningsfiltret 80% av det slutliga högtalarljudet.

 

Historien bakom:
Vi är inte helt säkra på tidpunkten men vi tror att det var i samband med High-End-mässan 2009 på Sheraton i Stockholm, som det började skrivas flitigt om Intelligent Sound på diverse nätforum.
Vi hade under en tid hävdat att vi genom att konstruera delningsfilter kan få fram bra ljud ur nästan vilka lådor och element som helst. Våra uttalanden utmanade vissa i branschen och vi anmodades bevisa att vi kunde realisera det vi påstod. Sagt och gjort. Utan att på något sätt försöka dölja att dessa högtalare från grunden inte konstruerades av oss på Intelligent Sound presenterade vi flera olika varianter av OEM byggda högtalare med våra egna delningsfilter.
Det vi gjorde var att vi köpte in ett antal lådor av standard industrilåda med standardmått och elementkonfiguration som många andra. Vi stagade om lådorna, bytte internkablaget, slängde originalfiltren och utvecklade egna filter-lösningar. Den mest omskrivna modellen bestod av två tolvtumsbasar, ett 6,5 tums mellanregister och ett litet horn. Vår filterlösning blev ett helt nytt fyrvägsfilter. Processen att utveckla ett nytt delningsfilter är mycket omfattande. Finna nya lösningar genomföra oräkneliga tester tar lång tid och är ibland en process som allvarligt prövar vårt tålamod. Samtidigt är just denna process källan till vår lycka när vi uppnått det vi önskat. Med ett företagsekonomiskt sätt att räkna får vi aldrig betalt för varje nedlagd konstruktionstimma. Våra tillverkningsserier är för små för industriell tillverkning vilket innebär betydande arbetskostnader. Försäljningspriset på våra konstruktioner sätts efter vår avvägning av kostnad och marknadsvärde.
Flera i branschen och många tyckare som ofta inte ens hört resultatet har svårt att acceptera detta sätt att saluföra en högtalare. Oavsett vem som konstruerat lådan och elementen är vi stolta över det ljud vi genom vårt delningsfilter kan presentera för dig som lyssnare. Utmana oss gärna!
Petter Hölaas, VD

Hur ska jag placera mina högtalare?

Intelligents Sounds högtalare ska för optimal ljudåtergivning placeras 10 cm från bakvägg. Läs mer om vad vi anser om högtalarplacering här Vi anser