INTELLIGENT SOUND PÅ DJUPET

Vi anser …

Inledning

Vi verkar inom ett synnerligen spännande och intressant område. De flesta av oss hör ljud varje dag och vi som arbetar med ljudförmedling upphör aldrig att förvånas hur samma ljud kan uppfattas så olika.

Finns det egentligen ett svar på frågan bra eller dåligt ljud? Olikheter är det enkelt att vara överens om. När det gäller bra

eller dåligt anser vi att graden av bra ljud är i direkt proportion mellan det återgivna och icke återgivna ljudet.

Här nedan har vi samlat några ämnen där vi vill vi ge dig en inblick i vad vi anser i frågor som berör vår verksamhet.

Se gärna även vår FAQ och Vår syn på ljud för att ytterligare bekanta dig med Intelligent Sound.

Att tänka på vid val av högtalare

Ett kort enkelt svar är att du skall välja de högtalare som passar dig utifrån de ideal du har.
Om ljudåtergivning vore en exakt vetenskap så skulle det på många sätt vara enklare för oss konstruktörer. Det är tveklöst så att olika personer söker och har olika meningar om hur det ska låta. Några söker kraftig bas medan andra vill höra de allra minsta detaljerna.
Söker du en ”häftig” ljudupplevelse med hög volym och mängder med bas och diskant, eller letar du efter en naturlig återgivning. Och vad är i så fall naturlig återgivning?
Vi menar att det inte finns speciella högtalare som passar bättre för viss typ av musik. Det finns bara olika högtalare som återger ljudet mer eller mindre korrekt.
Kan inte högtalaren återge alla typer av musik så är det helt enkelt inte en bra högtalare.
En högtalare ska kunna spela alla typer av musik och dessutom i någorlunda realistisk ljudvolym. Både rock och klassisk musik ska kunna spelas lika högt som i verkligheten men återgivningen ska också låta naturlig vid låg ljudvolym.
Återgivningen ska vara lättlyssnad och musikalisk med stor dynamik. Kort och gott, den skall låta realistiskt.

Sammanfattningen först
Det är brukligt att dela upp en högtalare i diskant, mellanregister och bas.
Diskant skall bara finnas, inte dominera.
Mellanregistret skall vara naturligt och rent och som sakna tydlig diskant men som ändå förmår att utan vasshet återge en naturlig ton. Cymbaler ska låta kraftfulla men absolut inte vassa.
Basen får inte vara bumlig utan den skall kunna separera basinstrument

Mycket bas, mycket mellanregister eller mycket diskant ger obalans och du kommer bli lyssningstrött och rentav riskera att tappa intresset och njutningen av musik.
Som sagt i introt ovan, en bra högtalare ska kunna återge alla typer av musik och alla typer av inspelningar, inte bara så kallade audiofilinspelningar. Kalibrera dina öron i verkligheten. Besök konserter av olika slag så får du en bra plattform för att hitta högtalare som passar dig.

Om sammanfattningen tilltalar dig så läs gärna vidare för mer detaljer och inspiration.

Diskant
Bra diskantåtergivning är ofta detsamma som diskant du inte hör. Det får inte saknas diskant, men om du hör diskanten så är den oftast felaktigt återgiven. Om du vid första lyssningen uppfattar att ljudet är luftigt så se upp eller rättare sagt, lyssna igen och lyssna noga. En överdriven, framtonad diskant kan spontant vara en lockelse och det är kanske spännande med små detaljer men risken är överhängande att det är på bekostnad av klangen i mellanregistret.
En aning tillspetsat men en god tumregel är att diskanten ska inte höras, den ska bara finnas.

Mellanregister
I verkligheten låter en röst aldrig onaturlig och bumlig – den är ”mänsklig”.
När någon sjunger starkt får hen en annan röst än om hen sjunger svagt. Vi kan tycka att det låter onaturligt om vi inte kan uppfatta någon volymsskillnad. Dessutom blir ofta konsonanterna onaturliga, vassa och framträdande på ett något obehagligt och onaturligt sätt. Denna upplevelse framträder oftast när rösten är så kallat närmickad. Det blir onaturligt efterson vi sällan har våra öron på någon centimeters håll från munnen på den som sjunger.
En test som är bra är att lyssna på högtalarens återgivning av en talad röst, helst en röst du känner väl som en partner eller god vän. Har du inte möjlighet att spela in själv så kan en talande röst från radio fungera. Vi kan ganska lätt avgöra om en talad röst låter naturlig även om mikrofonen inte alltid har helt neutral karaktäristik.
Om du tycker att gitarren och pianot låter väldigt likt en verklig gitarr och ett verkligt piano och att solisten låter så verklig och du får känslan av att hen står framför dig i rummet. Då lyssnar du på ett bra mellanregister. Du kan då vara ganska säker på att även andra instrument återges som de ska.

Basåtergivning
Är du ljudintresserad och har provat dig fram med olika stereo anläggningar har du säkerligen råkat ut för nyfikna vänner vars första fråga är om du kan spela något med ”häftig” bas. Gärna så det fladdrar i byxbenen eller med risk att mexiteglet spricker. Det är väldigt få inspelningar och instrument som verkligen har djup bas, ändå är det mycket omdiskuterat och för många avgörande vid köp hur djup bas en högtalare kan återge. . Vi menar att en högtalare som har bra bas ofta har mindre bas än de som återger mer men sämre bas. Det finns högtalare som återger en kraftfull bummelbas utan detaljer. Hela rummet skakar och din icke så insatta vän blir imponerad men vi slutar lyssna ganska snart för hjärnan reagerar och vi blir lyssningströtta. Det må vara mycket bas men inte nödvändigtvis bra bas och vår erfarenhet är att bra bas helt enkelt är den bas som låter som i verkligheten.
Man skall kunna urskilja de olika tonerna från basisten och trumsetet. Bra, korrekt bas behövs för att diskanten ska framställas korrekt och vise versa.
I mindre högtalare försöker konstruktören ibland att sträcka ut frekvensgången nedåt så att högtalaren ska kunna återge djupare bas än element egentligen klarar av. Det innebär att basen blir imponerande vid hög volym men på bekostnad av uteblivna detaljer och separation. Resultatet kan möjligen vara imponerande vid första lyssningen men basen är inte realistisk. .
Sanningen är att, för att kunna återge djup och realistisk bas behöver högtalaren flytta mycket luft och det kräver stor membranyta. Stora element kräver stor volym på lådan och det faller inte alla i smaken.
För att hålla storleken nere så försöker många konstruktörer med flera mindre element men vi har aldrig hört en konstruktion där flera mindre element låter lika realistiskt som ett större.
Små element kan vara imponerande för sin storlek och uttryck som ”snabb bas” förekommer men bas är per definition inte snabb. Snabba transienter i basen hanteras inte i basen utan i mellanregistret och framför allt i diskanten. Givetvis är inte storleken på elementet allena avgörande , flera parametrar, främst delningsfilter har en avgörande betydelse för det slutliga resultatet

Slutligen
Det finns inte en sanning eller en lösning. Avgörandet vad just du tycker om och föredrar är ditt. Att köpa högtalare kan vara en stor ekonomisk investering men det är även en investering i ditt eget välbefinnande så välj med omsorg och våga lita på öron. Just listen!

Högtalare för alla sorters musik

Finns det högtalare som kan återge alla sorters musik? – Ja!

Gemensamt för oss hos Intelligent Sound är att vi älskar att lyssna på musik. Vår musiksmak är bred och innefattar de flesta typer av musik. Att lyssna på musik är grunden för allas vårt intresse för ljudåtergivning.

Det är en långlivad myt och tyvärr sant att vissa högtalare på marknaden lämpar sig för viss typ av musik. Konsekvensen av det blir att den högtalaren inte lämpar sig för annan typ av musik.

Lite förenklat och i stora drag kan man säga att rockmusik innehåller mycket tryck medan klassisk musik kräver hög upplösning. Högtalare med ljudkaraktär åt rock hållet eller åt det klassiska hållet, blir därför mer eller mindre lämpade för olika musikstilar. På marknaden finns även avarter till högtalare som möjligen, och då är vi väldigt snälla, lämpar sig för discomusik. Det förutsätter dock att du endast lyssnar i korta stunder innan lyssningströttheten får dig att stänga av.

Vi är väldigt övertygade om att i längden är det referensen till verkligheten eller källan som avgör vilken högtalare du aldrig tröttnar på. Placera gärna två olika högtalare bredvid varandra. Lyssna och jämför. De flesta av oss kan med hygglig säkerhet skilja ljudet från ett piano och en flygel, en verklig trumma eller en digital trumma. Kan din högtalare förmedla denna skillnad? En högtalares uppgift är att förmedla information från källan till dig. Desto mindre färgning en högtalare har desto mindre påverkas ljudåtergivningen. Mindre påverkan av ljudet ger, i direkt relation, ökade möjligheter att förmedla all slags musik.

Tack vare vårt delningsfilter anser vi att vi har kommit väldigt långt i utvecklingen av högtalare med mycket liten egen ljudkaraktär. Det innebär att vi med stolthet anser att våra högtalare absolut lämpar sig och korrekt förmedlar alla sorters musik.

Våra högtalare hjälper dig uppleva och njutningsfullt fångas av musikens själ, inte av högtalarens karaktär.

Sweet spot
Ett uttryck som är vanligt i hifi och andra ljudkretsar är Sweet spot.

Vad är då sweet spot? Uttrycket används inom olika områden och en generell förklaring av uttrycket är: Sweet spot är den unika plats där en kombination av faktorer resulterar i en maximal effekt av ansträngningen.

Nu fokuserar vi på hur det används i vår bransch. I många högtalartillverkares värld så beskrivs Sweet spot som att vara den platsen framför högtalarna där ljudet upplevs bra eller rätt. Det avser en mycket begränsad plats framför högtalarna där ljudet möts med så gott resultat som möjligt. (eller med så få problem som möjlig beroende på hur man ser det) Sinnrika varianter med snören och laserteknik för att mäta fram exakt ”rätt” plats har sett dagens ljus. Det praktiska resultatet för att placera sig i denna sweet spot har hos många entusiaster blivit en utplacerad fåtölj, en tejpmarkering i golvet eller en sits i soffan där sweet spoten är utmätt att vara, mittemellan höger och vänster högtalare. I praktiken är det en kraftig negativ effekt att det är just en plats som anses vara överlägsen bäst som lyssningsposition. För den ensamma lyssnaren kan det vara enkelt att sätta sig i denna punkt men så fort två eller fler personer vill lyssna samtidigt blir det svårare att få samma upplevelse.

På vilka grunder fattar producenten och ljudteknikern i studion sina beslut om bara en av dem är i sweet spot? Vi har också hört kommentarer från mässor och demonstrationer i stil med ”jag kan inte uttala mig riktigt om hur högtalarna lät för jag satt inte i sweet spot”. De flesta accepterar problemet och tar det som en sanning att det är på detta vis.

Vi menar att det inte behöver vara på detta vis.

Under lång tid förundrades vi över varför vi inte var beroende av eller kunde höra en sweet spot i verkligheten med akustiska ljud i en akustisk fullrangedimension – alltså: ej återgivet ljud. Verkligheten är vår viktigaste referens. Vi menar att med korrekt tillverkade högtalare kan du ha samma upplevelse av ljudbilden som i verkligheten. Ljudbild är existentiellt viktigt för oss när vi konstruerar våra högtalare. Mer om vår syn på ljudbild kan du läsa i separat avsnitt i ”Vi anser”

Intelligent Sounds högtalare ger en bred ljudsektor.

Den del av lyssningsrummet som befinner sig innanför området, där de två ljudsektorerna, höger och vänster kanal, överlappar varandra, är där lyssningen är mest optimal. I denna lyssningssektor kommer ljudperspektivet att vara mycket tydligt och själva rumskänslan från inspelningen uppfattas på ett realistiskt sätt.
Utanför denna sektor får man en gradvis reduktion av linjäriteten men informationsvärdet är i största möjliga grad bibehållet. Det vi som lyssnare kan märka är, att diskanten upplevs något svagare utanför den optimala lyssningssektorn men att ljudet fortfarande är klart och tydligt.
Genom vår konstruktion av delningsfilter, som vi tillskriver 80% av det totala resultatet, ger vi dig inte en sweet spot utan snarare ett sweet room.

Ljudbild
Ett begrepp som vi ofta återkommer till är Ljudbild. Vi skall här försöka förklara vad vi menar med Ljudbild.

Ljudbild är den information som finns i ljudet. Ljudbilden berättar om dimensioner, placeringar, avstånd, material, rörelseriktning, hastighet etc. En ljudbild blir således något man kan vara en del av samtidigt som man kan förhålla sig till den, röra sig fysiskt i den, men också röra sig i med sin hörsel.

Verkligheten är vår viktigaste referens. Föreställ dig att du är på en konsert med en kvartett bestående av blåsinstrument. Du kan utan problem fokusera ditt lyssnande till vart och ett av instrumenten. Du kan också placera det utvalda instrumentets ljud i den kompletta ljudupplevelsen – ljudbilden. Skulle du gå omkring i lokalen skulle du fortsatt kunna göra precis samma sak men då också upptäcka hur ljudet av ditt fokuserade instrument påverkas. Även klangbalansen påverkas när du rör dig i lokalen men all ljudinformation finns kvar. Vi menar att i korrekt tillverkade högtalare kan du göra precis samma fokusering och ha samma upplevelse av ljudbilden som i verkligheten. Ljudbild är existentiellt viktigt för oss när vi konstruerar våra högtalare.

När ljudbilden från en högtalare inte återger verkligheten korrekt så kan man uppfatta problem som att mitt emellan högtalarna vrider ljudet runt samtidigt som det kan förnimmas som en subtil tystnad. Det kan ta lite tid och kräva en del träning för att upptäcka vad som hörs. En annan sida av lyssnande är att kunna fokusera på och upptäcka vad som inte hörs. Det som saknas kan ge nyttig information om det som hörs, det som inte hörs och varför.

Med bindel för ögonen - Vad påverkar vad?
Placebo har påvisad effekt för flera skilda fysiologiska processer. Den faktor som främst styr hur kraftfullt resultatet av placeboeffekt, är förväntan. Förväntan i sin tur kan stärkas av en rad faktorer. Vid tester inom vården är det ideligen bevisat att om patienten tror sig få ett dyrt läkemedel så blir i regel placeboeffekten starkare än om de tror sig få ett billigt läkemedel. Även placebomedicinens färg och form kan påverka hur effektivt den upplevs.

Vi människor har fem sinnen: vi har ögon att se med, tungan att smaka med, näsan att lukta med, öron att höra med, och huden att känna med. Det absolut viktigaste sinnesorganet är våra ögon. Upp till 80 procent av alla sinnesintryck får vi via synen.

Kan vår syn påverka det vi hör eller tror oss höra? Är det möjligt att bortse från synintryck innan vi börjar lyssna? Påverkas du om du ser:

 • Stora slutsteg med kraftiga kylflänsar gärna i borstad aluminium.
 • Visuellt designade kablar med fantasirika namn.
 • Högtalare vars byggnadskonstruktion och yttre design formligen skriker – dyrt!
 • Exklusiva reklampelare med fantastiska bilder av produkten.
 • (här var vi lite sugna på att även inkludera prislappen men vi lät bli eftersom vi inte vill störa någon)

Vid hifi-mässor och andra försäljningstillfällen kan man höra ”förklaringar” från utställare i stil med:

 • ”Det låter alltid bättre i hemmiljö”
 • ”Här finns problem med reflektioner från väggar och fönster”
 • ”Rummet sjunger med”
 • ”Väggarnas konstruktion är inte lämplig för ljudåtergivning”

Besökarna ”förstår” och finner ytterligare ”förklaringar” som

 • ”Högtalarna står lite för nära varandra”
 • ”Högtalarna står lite för nära bakväggen för att få djup i ljudbilden”.

Dessa ”förklaringar” kan visa sig vara sanna men vi funderar i vilken grad dessa tankar påverkar vår förväntan innan vi de facto har hört en enda ton.

Vi ställer oss två frågor:

 • Finns det en risk att vår hjärna redan har ramat in vad vi vill eller kommer att höra utan att ljudanläggningen ens satts igång?
 • Kan ovanstående ”förklaringar” från utställare och besökare vara en effekt av att öronen faktiskt inte hörde det som ögonen såg och därmed vår hjärna förutsatte?

Inom psykologin pratar man om ”confirmation bias” vilket väldigt förenklat kan beskrivas som att vi söker bekräftelse på vår egen tro/förväntan i högre grad än vad vi är öppna för nya teorier.

I tidningar och på nätet redovisas seriösa experiment med tester av mat och dryck. Utformningen av testen varierar men ofta påverkas ”förståsigpåare” att tro att de bedömer något annat än vad de faktiskt fått smaka. Det är statistiskt säkerställt att omdömet är starkt påverkat av den information de fått om produkten. Det som på förhand är beskrivet som det ”fina” vinet får överlag positivare omdöme än bordsvinet – även om det faktiskt var exakt samma vin. Ytterligare intressanta situationer uppstår om du besöker Restaurang Svartkrogen i Stockholm. Svartkrogen erbjuder middag i mörker och gästerna vittnar om hur de med hjälp av större fokus på andra sinnen än synen upplever smaker på ett annorlunda vis.

Eftersom vi är passionerat intresserade av ljudåtergivning skriver vi om det men detta inlägg kunde lika gärna avse ett akustiskt musikinstrument eller liknande. Det är inte helt lätt att realisera men föreställ dig att du har en bindel för ögonen. Du lotsas in någonstans där du inte har en aning om hur där ser ut. Du skall lyssna på en ljudanläggning du inte sett och inte vet något om. I den här situationen skulle du få lita helt till dina öron när de tar sig an ljudet och akustiken. Vi tror detta skulle hjälpa dig att fokusera på ljudet och därmed utforska din egen, unika lyssningsupplevelse. Vad skulle du vilja höra för att bedöma realism i ljudet? Fundera lite, till vilken grad skulle du våga lita på dina öron?

Det vore väldigt spännande att höra beskrivningar och kommentarer efter en sådan session. Efter att ha lyssnat: Skulle du kunna beskriva rummet, skulle du höra eventuella reflexer från den vänstra sidoväggen som kanske är 1 meter närmare högtalaren än den högra? Kan du avgöra om den ena väggen är av betong och de andra i gips, skulle du kunna hävda att högtalarna står för nära bakväggen eller varandra? Någon kan, andra kan inte.

Vi menar att det är väsentlig skillnad på att höra skillnader och att kunna identifiera ett naturligt förmedlat ljud. Vi önskar alla att vara ärliga mot sina öron och sin egen ljudupplevelse. Låt dina öron avgöra om du gillar eller ogillar vad du hör.

Här hos oss på Intelligent Sound tycker Petter, som är blind, att synintryck är ett dilemma som vi seende definitivt borde prova att se bort ifrån vid vissa tillfällen. ”Blindtest är i det läget den enda lösning jag kan se” säger Petter. Vi andra kittlas av tanken att Vi människor har ofta lätt att förstå och ta till oss nya idéer men vi har svårt att överge de gamla.

Vänligen
Ljudteamet hos Intelligent Sound

Val av förstärkare
Vi namnger inte produkter av andra fabrikat än våra egna. Oavsett om vi gillar eller inte tycker om dem. Våra råd är därför hållna i allmänna ordalag. Vi hoppas ändå att du finner dem nyttiga och vi diskuterar gärna vidare med dig om du är intresserad. Kontakta oss på telefon 08-584 500 00

Vi lyssnar på så många olika produkter som möjligt och försöker hålla oss uppdaterade med vad som händer inom branschen. Våra intryck är såklart baserade på de modeller vi hört vilket inte skall anses vara allomfattande.

Intelligent Sounds högtalare byggs på ett sätt som gör att de är snälla mot förstärkaren. Det är givetvis så att alla delar i ett system påverkar resultatet men väljer du en seriös förstärkare till våra högtalare kommer du att uppnå en god ljudåtergivning. Ljudet från olika förstärkare kan upplevas ha mycket varierande klangbalans. Vissa kan vara mjuka/sega medan andra kan vara analytiska/hårda. Precis som vid övriga val av delar rekommenderar vi dig att lyssna och lyssna noga.

Lite kort om olika typer av förstärkare

 • Klass-D förstärkare är omåttligt populära men vi kan inte helhjärtat rekommendera dessa. De flesta klass-D förstärkare vi har lyssnat på har haft problem i både topp och botten. Vi anser att toppen kan upplevas aningen frasig och botten aningen onyanserad.
 • Rörförstärkare har sin säregna ljudkaraktär som ofta beskrivs som varm och lite gosig. Effekten brukar oftast var lägre än transistorförstärkare men det gör som regel inget. Som en tumregel kan man säg att en rörwatt motsvarar ca fyra transistorwatt.
 • Det finns PA-förstärkare som är bra. Se upp med de modeller som innehåller en fläkt som mekaniskt kan höras. Vissa kopplar bort fläkten men vi föreslår att om du är orolig för fläktljudet finner en Förstärkare som är konstruerad utan fläkt.
 • Klass A förstärkare har också sina fans men tillhör inte våra absoluta favoriter.
 • Slutsteg. En god tradition är att använda mono-block. De har ofta bättre kanalseparation och kan i och med sin separation ha bättre strömförsörjning.

Om du önskar få ut det lilla extra ur dina Intelligent Sound-högtalare så rekommenderar vi att du har följande i åtanke val av förstärkare:

 • Dämpfaktorn bör vara lägre än 250.
 • En förstärkare av typ transistor klass AB bör vara på minst 150W i 8 ohm.
 • Om du monitorerar i studio i multikanal rekommenderar vi att du väljer förstärkare med samma tidsförlopp på signalflödet genom hela konstruktionen.
 • Vi rekommenderar inte Bi-wire och eller be-amping.
 • Verkningsgraden bland våra högtalarmodeller varierar mellan 86-96,5dB.

För din kännedom vill vi även berätta att samtliga våra högtalare är utrustade med självåterställande överbelastningsskydd. Det innebär att du kan känna dig lugn. Oavsett om du har en förstärkare med för låg effekt för den volym du vill lyssna på eller en förstärkare som är för kraftig för det högtalaren tål så tar överbelastningsskyddet hand om båda ytterligheterna så din högtalare inte skadas.

Högtalarstativ
Fysiskt mindre högtalare behöver komma upp i lämplig höjd för att optimera ljudupplevelsen. Vi rekommenderar att stativet är så högt att hela diskantelementet hamnar över öronhöjd i lyssningsposition.

Design i betydelsen snyggt eller fult lämnar vi helt åt andra att bedöma. Med tanke på den enorma mängd alternativ som finns i handeln borde det finnas något för varje smak.

För att ge bästa funktion anser vi att ett högtalarstativ skall vara:

 • Tungt
 • Stabilt
 • Ljuddött
 • Gärna sandfyllt
 • Vila på tre punkter
 • Helst vila på Novibra
 • Ha en låg tyngdpunkt
 • Toppen bör vara lika stor som högtalarens bottenyta
 • Bottenplattan bör vara ca 5 cm större runtom än toppen

Skall du bygga eget högtalarstativ och vill ha det lilla extra rekommenderar vi dessutom att bottenplattan limmas ihop av kubbar med tvärved. Mellan kubbarna öser du på med ljudisolerande tätningsmaterial som t ex Antiphon. Bygg gärna även stativkroppen i tvärlimmat trä med ljudisolerande tätningsmaterial mellan. Konstruera stativet så att det blir tjockast nedanför mitten och smalnar av uppåt.

Placering av högtalare
Korrekt placering av högtalare är en viktig del i att tillvarata högtalarens förmåga att förmedla naturligt ljud så optimalt som möjligt.

Placeringen av högtalare från Intelligent sound skiljer sig från de flesta andra fabrikat. Därför gäller dessa råd endast våra modeller och får inte ses som generella råd för placering av högtalare.

Vi tror att det i de flesta fall är det till besvär och nackdel att ha högtalare stående långt ute i rummet. Med vår unika teknik i delningsfiltret, så har vi lyckats optimera ljudåtergivningen från högtalaren när den placeras endast 10 cm från bakväggen, 30 cm från hörn eller tak.

Ljudåtergivningen gynnas inte om man flyttar ut dem mer än 10 cm. Tvärsom, vid placering 20 cm från bakvägg har basåtergivningen och ljudkaraktären tunnats ut med hälften. Vid 40 cm från bakvägg förlorar du ytterligare hälften osv.

Önskar du av någon anledning placera högtalaren närmare väggen än 10 cm så blir basen kraftigare.

Avståndet mellan högtalarna är också viktigt. Tumregeln är: hellre smalare än bredare. Ljudbilden blir varken bredare eller större för att man placerar högtalarna långt ifrån varandra. För våra högtalare menar vi att det mest optimala avståndet är 80 – 140 cm mätt mellan insidan på högtalarna.

Nästa parameter är vinkling av högtalaren. Om ditt rum tillåter att du följer våra rekommendationer för placering så kan du med fördel ha högtalaren pekandes rakt ut i rummet. Alltså parallellt avstånd mellan baksida och vägg.

Den sista generella parametern är höjden. Våra högtalare bör om möjligt placeras så att hela diskantelementet hamnar över öronhöjd i lyssningsposition. Behöver du ett stativ till dina högtalare rekommenderar vi att du läser vad vi anser om högtalarstativ, se längre upp på den här sidan.

I rum med vinklade väggar, stora dörröppningar eller annat som omöjliggör placeringen av högtalarna enligt vår beskrivning så rekommenderar vi att du lägger lite energi på att prova dig fram. Placeringen har verkligen betydelse.
Kontakta oss gärna för rådgivning. Klicka här.

Måttlig sammanfattning:
Avstånd från vägg = 10cm
Avstånd från hörn eller tak = 30cm
Avstånd mellan högtalarna = 80 – 140 cm
Höjd = så att diskantelementet är över öronhöjd i lyssningsposition
Vinkling = rakt ut från vägg

När ett system blir två eller för de som faktiskt ser sin hembio som hififorum nu
Vi märker hur vår utrustning finner plats hos allt fler hemmabio entusiaster. Vi är filmiskt glada att genom vår ljudutrustning kunna erbjuda möjlighet att uppleva alla ljudeffekter i filmer. En ljudupplevelse som kan få dig att kännas som att du är mitt på scenen eller en explosion får dig att fysiskt hoppa till.

Lite förvånande finner vi att beroende på vad ljudutrustningen skall användas till så har man ibland olika önskningar och förväntningar i fråga om ljudkvalitet. Varför skall ett hemmabio system och ett 2-kanalsystem ljudmässigt låta olika?

Enligt vår filosofi så bör lyssnarens ljudupplevelse alltid vara densamma dvs ett naturligt förmedlat ljud oavsett om det är i ”finstereon” eller hemmabiosystemet. Likväl som exemplet ovan så tycker vi det är lika viktigt att din hemmabio kan presentera flygelns alla toner på ett naturligt sätt ur ett smäktande stycke av Mozart.

Det fina i kråksången (okänd kompositör) är att det är enkelt att kombinera ett förstklassigt 2 kanalsystem med ett lika förstklassigt hemmabio system.

Film i all ära men även musik fyller många själar med lycka, njut båda!

Kontakta oss så lovar vi göra allt vi kan för att finna utrustning som tillfredsställer dina behov.

Ljudteamet hos Intelligent Sound