Järfälla Kyrka

Kultumärkt långskeppskyrka med ny och helt komplett ljudanläggning med distribuerat ljud

En tidig morgon i mars packade vi bilen med kablar, högtalare, förstärkare, mixer, hörslingeförstärkare, mikrofoner och löd-väskan och for iväg i högsta hugg . . .

Vi hade blivit tillkallade för felsökning i Järfälla kyrka. Den tidigare ljudanläggningen där hade under senare tid haft ett flertal ”hyss” för sig, exempelvis kraftiga smällar mitt i gudstjänsten och apparater som slutade att fungera. Det fanns även synpunkter på själva ljudkvalitén.

De hade en högtalare monterad högst i valvet framför koret. Det blev rundgång innan ljudvolymen var tillräcklig hög. De som satt en bit bak i kyrkan fick således ingen glädje av vad som framfördes framme i koret; predikningar, pålysningar, bröllop och dop etc. Tjut och otydligt ljud orsakade frustration hos vaktmästarna, som kände sig maktlösa när besökarna ville att de skulle fixa problemen.

Beslut togs om att byta ut hela ljudanläggningen. Det hade varit monterad ett antal ljudanläggningar genom åren så det fanns mycket gammalt kablage att rensa bort. Riksantikvarie Gunnilla Johansson hade varit inkopplat och tillsammans med henne löste vi alla utmaningar med hänsyn till kyrkans antikvariska miljö.

Vi kunde återanvända hål här och där för montering av våra högtalare. Vi fick en jämn täckning av hela långskeppet. Ljudnivån kunde således sänkas betydligt, med bibehållen tydlig hörbarhet i hela kyrkorummet.

Sedan yngre stenåldern har det funnits människor i det område som idag är Järfälla. Runstenar, gravfält och fornborgar minner om gamla Järfällabor

Kyrkan är kulturmärkt, vilket alltid innebär unika problemlösningar vid installation av moderna system. I Järfälla kyrka hittade vi hål och krokar som kunde återanvändas vid montering av samtliga högtalare.

På läktaren finns en mikrofon som fångar upp musik och sång som endast leds ut i hörslingan. Det gör att människor som använder hörapparat också får ta del av vacker sång och musik

Många av våra kunder är villiga att öppna sina portar för att demonstrera sin anläggning. Kontakta oss så förmedlar vi gärna kontakten.