Västra Ryds Kyrka

Västra Ryds kyrka invigdes på 1200-talet och står i Upplands-Bro kommun. I omgivningen finns prästgård, skola och några bostadshus från 1900-talet. Efter ett angrepp av mögel påbörjades en totalrenovering som skulle ta flera år att avsluta. År 2010 stod allt klart.Intelligent Sound fick äran att installera vår ljudutrustning i denna medeltidskyrka. Eftersom vi kom vi in tidigt i renoveringsprocessen fick vi möjlighet att påverka renoveringsarbetet därmed minska yttre åverkan och så långt som möjligt gömma den tekniska utrustningen som kablar etc.

Det lades ner rör för signal- och högtalarkablar i golvet innan ytskiktet göts. Skåpet för manöverelektroniken måttanpassades. Kyrkan har en underbar livlig akustik. På varje sida om koret sitter högtalare för medhörning. Det gör att alla aktörer hör sig själva och kan vara trygga på att alla andra hör dem. Högtalare är placerade vid första bänkraden, mitt i kyrkan och under läktaren. Principen bakom denna placering kallar vi Distribuerat Ljud.

Trådlösa mikrofoner kan användas i hela kyrkan. Det finns antenner uppsatta längst fram och längst bak i kyrkan. Hörslingan är dragen i rör runt hela kyrkorummet. Tre mikrofoner är utplacerade i kyrkan, de fångar upp församlingens sång och orgel. Signalen för dessa mikrofoner leds endast ut i hörslingan för att de personer som använder hörapparat också skall känna sig delaktiga i gemenskapen. Kyrkan har ett antal trådbundna mikrofoner som tas fram vid behov. Anslutningspaneler är infällda i första bänkraden och på några andra lämpliga platser i kyrkan, även på läktaren.

Ett digitalt styrsystem är installerat och manövreras genom en touchscreen. Vid samlingar framme i koret eller längst bak i kyrkan under läktaren adresseras ljudet till aktuell zon genom en tryckning på touchen. För uppspelning av inspelat material finns CD-spelare med USB-ingång samt och anslutningskabel för dator och smartphone. Modern utrustning i en kyrka med anor.

Högtalarna är monterade enligt principen ”Distribuerat Ljud”

Touchscreen för enkel och smidig manövering

Ett bra system skall vara enkelt att handha. Vi är måna om att våra kunder kan hantera och nyttja alla funktioner.

Många av våra kunder är villiga att öppna sina portar för att demonstrera sin anläggning. Kontakta oss så förmedlar vi gärna kontakten.