Rödabergsskolan

Vi blev tillkallade till Rödabergsskolan för att se om vi kunde optimera ljudet i PA systemet som var monterat  i deras aula.

Det visade sig att kopplingen hade blivit fel, lite motfas här och där och slutstegen var för klena. Så kan det bli när ett system byggs ut i etapper med flera högtalare. Efter korrekt inkoppling och uppgradering till kraftigare slutsteg flödade ljudet friskt genom aulan till elevernas förtjusning. Dans utbröt!

 

6 st högtalare Double 6 sitter på pelare i en ljusgård/ aula utifrån en liten scen. De drivs av 2 stycken slutsteg Crown XLS 2500

Petter Hölaas från Intelligent Sound felsöker. Ett handhavende fel hittades och åtgärdades.

Instruktion till skolpersonalen i hur de bör använda sin ljudutrustning.

Många av våra kunder är villiga att öppna sina portar för att demonstrera sin anläggning. Kontakta oss så förmedlar vi gärna kontakten.