Upplever du att du har du problem med akustiken i ditt lyssningsrum så har du det men det finns enklare lösningar än vad du kanske tror. Utan att gå in i djupare tekniska förklaringar vill jag kommentera de vanligaste orsakerna till problem med akustiken.

  • Efterklangstid – klappa i händerna och lyssna på efterklangen, den bör vara kort och liksom dö ut snabbt. Om ljudet istället låter kallt och hänger kvar likt ett eko så finns problem
  • Förmåga att uppfatta tal – Om 2- 3 personer befinner sig i rummet och samtalar i normal styrka skall ljudet vara klart, tydligt och lätt att uppfatta. Om ljudet istället uppfattas som luddigt, otydligt eller sävligt behövs akustikanpassning.

För att förändra akustiken använder man sig av ljudabsorberande material. Rummets mått kan man sällan påverka men i min ljudvärld är det viktigt att tänka på att ljudet i ett rum har tre huvudriktningar.

  • Mellan tak och golv.
  • Mellan långvägg och långvägg.
  • Mellan kortvägg och kortvägg.

Genom att absorberande material sprids ut på mellan dessa riktningar kan vi hantera mängden överskottsenergi och därmed balansera mängden mellanregister i rummet. När detta är gjort brukar resten av ljudet också falla på plats.

Såhär långt i min förenklade beskrivning vågar jag tro att de allra flesta håller med mig. Sedan kommer vi till frågan om åtgärder och där tvistas det om lämpliga lösningar. Jag har hört allt från att rummet är det som har störst påverkan på ljudet till ändra änden på skalan där man menar att rummet har ringa betydelse såvida ljudutrustningen är ”rätt”. Följaktligen varierar lösningsförslagen mellan specialiserade absorbenter i en ändlös ström av variationer som skall mätas, måttas och installeras korrekt alternativt köp av annan, oftast dyrare, ljudutrustning.

Det finns avancerade mätmetoder där man kan få ut kurvor, diagram för olika frekvenser, osv osv i till synes all oändlighet. Jag anser att väldigt många av dessa mätningar inte tjänar något mer syfte än att någon sannolikt vill sälja absorbenter. Jag menar att även om det mätmässigt är brister i rummets akustik så är vår hjärna så sofistikerad att den hanterar dessa signaler så att vi med vår hörsel inte uppfattar bristerna som ett problem. Hjärnan kompenserar oss helt enkelt. Som i alla situationer våga lita på dina öron, inte ett mätresultat.

Behövs det då ingen akustikanpassning? Jo, det gör det allt som oftast. Om vi tänker på de tre hudriktningarna som jag beskrev ovan är det viktigaste att bryta eller störa ljudvågornas väg mellan de olika sidorna. Sannolikt har du redan vad som behövs. En matta som täcker en stor del av golvet minskar reflexerna mellan golv och tak. Gardiner, möbler, växter, tavlor osv reducerar reflexer mellan väggar. Hellre mer av nämnda inredningssaker än färre är en bra tumregel.

Vi på Intelligent sound arbetar ofta i ljudstudior och flera har vågat prova våra ljudutrustning och demonterat sina absorbenter och andra akustikfix med mycket gott resultat. De har vågat lita på sina öron, våga lite på dina.

Läs en av våra kunders, Nicolas Strömbäck, Speak your mind music, egen berättelse om akustikanspassning  här 

Skeppsholmskyrkan_Eric Ericssonhallen på Skeppsholmen i Stockholm