I Sveriges radio P1 hörde jag idag ett intressant inslag som belyste hur producenter i vårt nutida konsumtionssamhälle har ändrat synsätt på produkters hållbarhet. Inslaget fokuserade på ett historisk perspektiv.Redan under mellankrigstiden började producenter fundera på att sänka kvalitén på produkter för att om möjligt öka konsumtionstakten. Sedan dess har denna utvecklingen gått vidare. När de platta tv-skärmarna kom ut på marknaden var det vissa märken vars skärmar höll omkring tre år. De visade sig att spänningen var dubbelt så hög som den borde vara på ledlamporna och att antalet lampor var ungefär hälften av vad de borde varit. Skärmarna blev svarta.

Garantin hade gått ut. Det flesta kunderna köpte nya skärmar.Det nämndes fler exempel som Sladdlösa dammsugare med icke utbytbara batterier och Kaffebryggare med undermåligt värmeelement.

I Detta perspektiv vill jag framhålla Intelligent Sounds produkter. Sedan 1993 när de första produkterna släpptes ut på marknaden har vi haft överbelastningsskydd i samtliga högtalare. Från början var det manuella säkringar. Nu är det ett självåterställande överbelastningsskydd vi kallar Intelligent Signal Handling, ISH. 

Alla högtalare försämras permanent efter varje överbelastning. Vi vill att våra kunder skall veta att de kan använda våra högtalare i många års tid och känna sig trygga med att ljudet förblir bra. Ett av våra bidrag till att minska det växande konsumtionsflödet och miljöpåverkan är att tillverka produkter som håller under lång tid. Vi ger alla våra kunder garanti att våra högtalare låter lika bra i 10 år. .

.Just listen! i många år.

”Intelligent Sound startsida”