Under mina dryga 30 års arbete med ljud och ljudinstallationer har jag fått uppleva mängder med givande upplevelser. Om vi bortser från rent komiska situationer är det bekräftelse i form av nöjda kunder som gör att arbetet är så roligt och givande.

Jag finner människors relation till ljud vara oändligt intressant. Vi som arbetar med ljud och har nördat in oss i olika teknikaliteter tänker och lyssnar oftast mer aktivt och kritiskt än gemene man. De flesta ”oinsatta” tänker sällan på hur något låter utan mer att det låter.

Vår erfarenhet säger oss att de som inte är intresserade av ljud tror sig inte kunna höra någon skillnad på ljudkvalitet. Innan vi får möjlighet att låta dem höra skillnader möts vi av skeptiska miner och uttryck som: ”jag kan ändå inte höra någon skillnad”.

Ljudets grundläggande funktion, att nå fram till dem det avser är ett absolut minimikrav. Ännu mycket bättre blir det när ljudet förmedlas korrekt och hörs där det skall höras. Särskilt i samband med våra installationer i allmän miljö och kyrkor hör vi ofta kommentarer innan installationen som:

”ljudet är som det är, vi har redan mikrofon och högtalare”

”vad är det för skillnad på det ni kan leverera och det vi redan har?”

”våra lokaler gör att det inte går att få till bra ljud”

Det kan vara svårt att förstå att inte bara den tekniska konstruktionen utan även högtalarplacering är oerhört viktigt t ex i en kyrkas stora sal. Vår lärdom är att prata teknik långt ifrån är lika effektivt som att med hjälp av vår teknik och kunskap låta ljudet höras.

”oj, ”wow”, ”det var som tusan” är reaktioner som alltid är lika trevliga.

Vi använder oss ofta av det vi benämner som Distribuerat ljud i våra installationer. Kort förklarat ger det alla åhörare möjlighet att uppfatta ljudet lika bra oavsett var i lokalen man befinner sig. Detta faktum tillsammans med enkelt handhavande av ljudutrustningen är oftast det som gör våra kunder mest glada. Det kanske låter som en klyscha men vår största motivator är nöjda kunder. Imorgon skall vi göra klart ännu en installation och lika ivrigt idag som för 30 år sedan ser jag fram emot att höra kundens reaktion.

Låt oss höras!