Om miljön som Monitor 4 placeras i tillåter det så rekommenderar vi att Monitor 4 används utan tygfront.

Om miljön som Monitor 4 placeras i tillåter det så rekommenderar vi att Monitor 4 används utan tygfront.