Sedan 2002 har vår egenkonstruerade högtalarmodell IS815 Pro i några olika versioner av uppgraderingar varit vårt flaggskepp. Utvecklingen går ständigt framåt och för mer än 6 år sedan började vi på allvar fundera över hur vi skulle kunna utveckla konstruktionen ytterligare till vår efterföljare.

Utan att göra avkall på ljudkvalitén satte vi som mål att samla alla element i samma låda. IS815 Pro består av en kub med en separat IS8 Pro ovanpå. Våra erfarenheter ger oss att vi vill behålla kubformen. Att bara flytta elementen in i kuben fungerar inte utan att i så fall behöva konstruera om vårt delningsfilter. Förutom detta faktum hade vi också tankar på nya elementkonstruktioner som i detta läge endast fanns på ritbordet eller rättare sagt i vår tankevärld.

Vi bestämde oss för att konstruera ett 15 tums element. Det tog några månader och för att hålla kostnaderna för tillverkningen på en rimlig nivå lät vi tillverka några hundra element.

När elementen väl kom började våra tester. Det visade sig att matchningen inte var den önskade mot mellanregistret så vi beslöt att låta tillverka ett nytt 8 tums element. Åter flera månaders väntan på leverans.

Tyvärr visade det sig att inte heller denna kombination av element matchade varandra ultimat. Vi testade med ett 6,5 tums element och nu var vi nära men det var först med ett nyutvecklat 5,25 tums element våra förväntningar infriades, äntligen!

Men……omätligt många mätningar och tester senare visade det sig att, för detta ändamål, fungerade inte vårt 15 tums element som önskat. 15 tums elementet är fantastiskt bra på att spela bas men möter inte 5,25 tums elementet på det sätt vi önskar.

Lite förenklat uttryckt menar vi att mellanregistret är avgörande viktigt för den ljudbild vi vill ha. Nu hade processen pågått i några år och för att inte processen skulle stanna av beslöt vi att gå vidare med vårt 5,25 tums mellanregister tillsammans med en banddiskant samt ett Monachor 15 tums element.

Vi tycker om kubmodellen som högtalarlåda men i ett sådant här projekt ifrågasätter vi allt. Vi provade en rad olika format, storlekar och material. Vi kom fram till att en kub om 53 x 53 x 53 cm i valchromat är det som ger oss bäst resultat.

Vid det här laget har vi således bestämt bestyckning och låda. Det är nu vi börjar slutfasen men det svåraste i vår konstruktionsprocess nämligen färdigställandet av vårt delningsfilter. Denna del i processen är den mest tålamodskrävande och på alla sätt mest utmanande. I utvecklandet av våra delningsfilter är mätning av ljud av central betydelse. Vi har vårt sätt att mäta ljud enligt det vi kallar TEM (Two Ears Method). Vi mäter en mängd olika parametrar och nu genom erfarenheterna av de elementen vi provat i detta projekt förstod vi att vi behövde utveckla vårt mätsystem för att kunna mäta ännu fler parametrar. Många sömnlösa nätter med ibland ett stort mått av förtvivlan och uppgivenhet har vi kämpat oss igenom. Vi har sedan länge tappat räkningen över hur många tester, lådor, dämpningsmaterial etc vi har provat och efter drygt två år av idogt arbete bara med denna del av utvecklingen…

Nu ! kan vi med enorm lättnad och stolthet konstatera att vi har vi nått ännu längre i vår utveckling än vad vi ens optimistiskt vågade tro när vi startade detta projekt. Vi har nu en ny teknisk grund för att konstruera framtida modeller och häromdagen kunde vi äntligen lyssna på det första paret Monitor15 som är helt klart. Tekniska specifikationer och bilder kommer inom kort på vår produktsida.

Hur låter det då?

  • Det låter som vi vill och menar att det skall låta. Det är slitna uttryck i branschen men för oss har ord som öppet, luftigt, detaljerat och dynamiskt från och med idag fått en ny innebörd.

Efter mina 25 år i yrket känner jag enorm tillfredställelse över ljudet från Monitor15. Medveten om min oförmåga att beskriva ljud med ord välkomnar Intelligent Sound alla intressenter ”Just listen, listen, listen……

 

Intelligent Sound startsida