Många av de personer jag möter för att diskutera ljud och ljudåtergivning med, anser sig ha dåligt ljudminne. Jag kan såklart inte svara för andra personers minne men ibland tror jag det handlar om att blanda ihop olika begrepp. Jag vill, utan att försöka vara vetenskaplig, delge min syn och tro på detta med ljudminne. För mig verkar det nämligen som om folk förväxlar ljudminne med gehör. Väldigt kort beskrivet kan gehör förklaras som förmågan att höra vilken ton enligt tonskalan vi hör. Ljudminne är däremot att känna igen en ton utan att veta vilket namn den har (enligt tonskalan eller andra identifikationer).

Ljudets klang och klangfärg
Inom musiken används termen klang för att distingera önskade ljud från oönskade ljud, exempelvis buller och brus. En högtalare sägs ha bra klang om den återger instrument och röster utan förvrängning eller biljud. Klangfärg är karaktären i en ton, ett musikinstrument eller en röst. Klangfärgen påverkas framförallt av antalet, styrkan och frekvensen av de övertoner som tillsammans med grundtonen bildar klangen. Tänk att du pratar med en vän via en dålig telefonlinje. Även om linjen är riktigt dålig så hör du att det är din väns röst, men du hör inte hela karaktären, dvs. klangfärgen i hens röst.

Jag är övertygad om att de flesta av oss bygger upp en ljudbank i vårt minne. Den byggs på undan för undan under hela livet. Så fort vi hör ett ljud stäms det av med ljudbanken. Antingen är det ett ljud vi känner igen eller så är det ett nytt ljud, som tillförs ljudbanken. Har du hört ljudet från både flygel och piano lär du med säkerhet kunna avgöra vilket av de två instrumenten det är du hör nästa gång. Verkar det svårt med flygel och piano så tänk på bekantas röster – de blandar vi sällan ihop.

Mitt område är att bygga ljudutrustningar, och när vi ska jämföra ljudanläggningar kommer nästan alltid kommentaren ”Jag har så dåligt ljudminne”. Därför vill många personer snabbt växla mellan olika högtalare, utan tystnad emellan, för att kunna höra skillnad på dem. Skillnaden mellan olika ljud (eller ljudanläggningar) handlar dock inte bara om ljudets klang, klangfärg eller styrka. Upplevelsen av ljudet både påverkas av och påverkar lyssnarens engagemang, tristess, stress, lugn, adrenalinpåslag eller avslappning.

Beträffande upplevelse av ljud och vilka effekter vi lyssnare söker så är min fråga: Vill du ha överdriven bas så byxbenen fladdrar till ”normal” musik eller en hissad diskant som i någon minut kan upplevas som detaljrik men senare får dina öron att tröttna? Om du svarar ja på den frågan så är Intelligent Sound inte rätt för dig.

Verkligheten är vår referens. Ibland ses det akustiska ljudet från en stråkkvartett som verkligheten, ibland är det ljudet som mixtrats fram i en studio. En bristfällig inspelning kan aldrig kompenseras av en bra ljudutrustning, men en välgjord inspelning kan förstöras av en dålig ljudutrustning. Min målsättning med våra produkter är att komma så nära verkligheten som möjligt

För den som letar efter naturtrogen ljudåtergivning är det viktigt att vara trogen sina egna öron och ljudminnen

Vänligen
Petter