Nyligen var jag på resa i det långa vackra landet i väster. Vädret var vackert med molnformationer som speglades i fjordarnas blanka vatten. En dramaturgisk scen som inte till fullo går att fånga i ett fotografi.

Under vår resa kom vi till en fjord där en färja tog oss över fjorden. Färjan var relativt stor och verkade vara i mycket fint skick. Strax efter vi lagt ut från kajen annonserades något i högtalarsystemet. Jag öppnade bildörren för att uppfatta vad som sades. Svårt. Jag öppnade den andra dörren för om möjligt höra bättre från den sidan. Lika Svårt. Jag kunde urskilja att det nämndes något om i händelse av katastrof och utrymning. När vi närmade oss landstigning kom ett nytt meddelande. Inte heller denna gång kunde jag uppfatta vad som sades.

Jag hävdar att jag har åtminstone normal hörsel. Volymen var ok, det var ingen blåst eller oväder, språket var mitt modersmål så problemet berodde inte på dessa saker. Jag menar att problemet beror på att färjan var utrustad med ett mycket undermåligt ljudsystem.

Andra miljöer som väldigt ofta har liknande problem är flygplatser, fabriker, offentliga platser, samlingslokaler, butiker etc. De meddelanden som annonseras kan mycket väl handla om vår säkerhet och i förlängningen liv och död. Är inte vår säkerhet värd en ljudkvalitet som gör det möjligt att uppfatta meddelanden korrekt?
Jag misstänker att denna fråga hamnat mellan olika institutioner men t ex brandskyddsmyndigheten och arbetsmiljöverket borde rimligen agera för att förbättra vår säkerhet, enligt min åsikt.
Om knappt ett år är det allmänna val i Sverige. Jag kanske startar ett parti, ”Ljudpartiet” vars uppgift blir att sätta Ljudet i fokus. Folket skulle tydligt höra vårt budskap:

Alla har rätt till bra ljud.