Installationer

Vårt fokus ligger i att optimera ljudets funktion och förenkla handhavandet. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och beprövade verktyg för att hjälpa dig att både höra och höras bättre. Med vår tekniska utrustning samt kunskaper om akustik levererar och installerar vi ett naturtroget förmedlat ljud som går att relatera till och, med rätt installation,fungerar lika bra oavsett lokal.

Våra uppdrag varierar i storleksgrad och komplexitet. Inga uppdrag är för stora och inga är för små. Vi utför installationer bl a i kyrkor, offentliga lokaler, studior, hörsalar, gym, restauranger samt hos hifi-intresserade