Comet Mikrofonhållare

Universiell mikrofonhållare idealisk för mikrofoner med diameter 10 – 40 mm

En del av vår verksamhet är liveljud och inspelningar. Vi har länge sökt en mikrofonhållare som passar våra högt ställda krav. Vi är därför glada att ha funnit och även blivit generalagent för ”Comet”  mikrofonhållare. Användningsområdena för Comet är nästinintill oändliga. Comet passar lika bra på din gitarr, kamera eller ditt trumset.

Vid tester har det uppmätts en skillnad på hela 6 db mindre stomljud, vibrationer från golv, vid användet av Comet jämfört med andra mikrofonhållare. Skillnaden är så stor och handhavandet så enkelt att vi verkligen rekomenderar dig att prova Comet.

Listpris inkl. moms: SEK 490:-