Utgången modell

Beskrivning
IS Double 12 är en stor trevägs golvhögtalare, 120 cm hög exkl fötter, 39 cm bred, 40 cm djup, bestyckad med två st 12″ baselement, ett 5,75″ mellanregister och en hornladdad domediskant. Lådan är sluten, vilket tillsammans med det högkvalitativa delningsfiltret ger en linjär bas, samt medger att högtalaren kan placeras relativt nära bakvägg.Ljudet
Som antyds av storleken presenterar IS Double 12 ett ljud med stora fysiska dimensioner, men den kan mycket mer än bara detta. Den återger såväl finstämd kammarmusik som rockrökare med finess och engagemang, övergången mellan de olika elementens register är helt sömlös, något som kräver låg distorsion och frånvaro av fasvridningar. Utförandet mk2 innebar fyrflätad Silspeak internkablage, Furutech rodium högtalarkontakter, extra stagad låda och förbättrad interndämpning.
IS Double 12 mk2 golvhögtalare:
Frekvens: ca 30 Hz -25 KHz
Arbetstyp: Sluten låda
Känslighet: 90 db
Nominell impedans: 4 Ohm
Element: Tre-vägs, hornladdad dome,
5,75 tum mellanregister
2 x 12 tum baselement
Single-wiring anslutning.
Vikt ca 50 kg
Höjd: ca 120 cm  Bredd: 39 cm Djup: 40 cm
Finish: Sidor i finish valnöt eller svart, front, ovansida och bakstycke i grå finish

 

 

 

 

Mer om Double 12

Double 12 är en modellr vi tagit fram baserat på en OEM konstruktion

För ett företag i vår storlek är det en omfattande och tidskrävande process att designa lådor, ta fram element, emballage, montering, etc, etc. För oss är låda och element en grund för det som sedan komma skall. Oem-tillverkade högtalarlådor och element är ibland av tillräcklig bra kvalitet för att vi skall kunna nå det ljud vi önskar genom att tillföra vår kunskap i att konstruera delningsfilter. Det är delningsfiltren som kännetecknar våra produkter och det ljud vi är stolta över.

I Intelligent Sounds ljudvärld anses en högtalare bestå av tre huvuddelar: låda, element och delningsfilter:

  • Lådan måsta vara tillräcklig stabil och innehålla de antal liter luft som behövs för att elementen skall få gynnsamma villkor för att fungera fritt.
  • Elementen behöver ha en lagom motor för att klara av den dynamik som önskas.
  • Delningsfiltret är den absolut viktigaste komponenten i en högtalare. Där försiggår styrningen av elementen och det slutliga ljudet blir så bra som delningsfiltret är. Uttryckt i siffror skulle man lite nonchalant kunna säga att lådan står för 10% av ljudet, elementen 10% och delningsfiltret 80% av det slutliga högtalarljudet.

Historien bakom Double 12
Det vi gjorde var att vi köpte in ett antal lådor av standard industrilåda med standardmått och elementkonfiguration som många andra. Vi stagade om lådorna, bytte internkablaget, slängde originalfiltren och utvecklade egna filter-lösningar. Vår filterlösning blev ett helt nytt fyrvägsfilter. Processen att utveckla ett nytt delningsfilter är mycket omfattande. Finna nya lösningar genomföra oräkneliga tester tar lång tid och är ibland en process som allvarligt prövar vårt tålamod. Samtidigt är just denna process källan till vår lycka när vi uppnått det vi önskat. Med ett företagsekonomiskt sätt att räkna får vi aldrig betalt för varje nedlagd konstruktionstimma. Våra tillverkningsserier är för små för industriell tillverkning vilket innebär betydande arbetskostnader. Försäljningspriset på våra konstruktioner sätts efter vår avvägning av kostnad och marknadsvärde.
Flera i branschen och många tyckare som ofta inte ens hört resultatet har svårt att acceptera detta sätt att saluföra en högtalare. Oavsett vem som konstruerat lådan och elementen är vi stolta över det ljud vi genom vårt delningsfilter kan presentera för dig som lyssnare.
Petter Hölaas, VD